Barns rättigheter på sociala medier

I september 1924, för nästan 100 år sedan, hände något som förändrade livet för många av världens barn. FN antog Geneve-deklarationen, en deklaration som i fem punkter fastslår barns rättigheter. Den säger att det är en plikt för män och kvinnor i alla länder att försvara dem. 1989 antar FN den barnkonvention vi känner till […]

Läs mer

Barns rätt till sjukvård

Barns rätt till sjukvård regleras i FN:s barnkonvention, där det står i artikel 24 att ”varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård”. I Sverige finns goda förutsättningar för att detta inte bara är en målsättning, utan sanning, eftersom sjukvården för barn i landet är gratis, vilket betyder att inget barn i […]

Läs mer

Att vara ett barn i Sverige

Hur är det att vara ett barn i Sverige? Sverige ligger i den absoluta toppen i väldigt många undersökningar och studier vad gäller både säkerhet och jämställdhet. Att födas och växa upp i Sverige är ett enormt privilegium som vi ska vara tacksamma över. Oavsett vart du bor, oavsett vem du är, så har du […]

Läs mer

FN:s konvention om barn

  Ett samhälle består av människor i alla åldrar och ju mer utvecklade länder blir desto större vikt ger man åt dessa individers rättigheter. Detta gäller även djur och i nationer där man vill förespråka respekt för allting levade är dessa rättigheter oerhört viktiga, och till och med straffbara om de bryts. Förenta nationerna har […]

Läs mer

BRIS – för barnen i samhället

  BRIS står för barnens rätt i samhället och är en svensk organisation som bildades år 1971 efter en mycket otäck händelse där en liten flicka på bara tre år dödats av sin styvfar. Fallet fick enorm medial uppmärksamhet och man började diskutera samhällets ansvar i att beskydda sina unga. Alla familjer är ju inte […]

Läs mer

Vad betyder FNs konvention för barns rättigheter?

Det är ganska lätt att som svensk ta vissa saker i FNs konvention om barnens rättigheter för självklarheter. Att barn har rätt till ett namn, ett tryggt och säkert hem, utbildning och att det alltid skall komma i det första rummet, på både ett privat och offentligt plan, verkar vid första anblicken som något man […]

Läs mer

Kan barn bli för beskyddade?

Det är en grundläggande rättighet för barn att bli väl behandlade, att få kärlek, skydd och respekt liksom utbildning och sjukvård. Tack vara organisationer som UNICEF, FN och BRIS har barn idag fler rättigheter än de någonsin haft förut och detta är ett enormt positivt steg i rätt riktning. Även om de flesta nog håller […]

Läs mer

Vad är ett barn?

  Det kan låta underligt men ibland måste en definition av ett ganska uppenbart ord behöva definieras. När det kommer till ordet barn är detta sannerligen inget undantag! Problematiken har särskilt uppstått under senare år med den ökade tillströmningen av flyktingar till Europa och Sverige eftersom många av dessa kallas för barn även om de […]

Läs mer

Barn och arbete

  Att barn skall ha rätt att gå i skolan liksom att få ha fritid är båda delar av FNs konvention om barns rättigheter. Det finns dock många barn i världens som inte bara utesluts från utbildning, framförallt på grund av krig och fattigdom, utan dessutom måste spendera sin barndom genom att arbeta stenhårt. Enligt […]

Läs mer

Har barn skyldigheter?

  Att barn har rättigheter är en självklarhet i Sveriges moderna samhälle men det är inte liktydigt med att vara fri från ansvar och skyldigheter. Det betonar psykologen Alf B Svensson i en debattartikel om barns skyldigheter i Aftonbladet anno 2017. Vad Svensson menar är att man alltid talar om rättigheter och aldrig om skyldigheter, […]

Läs mer
zyloplus