Barns rättigheter

Barn har funnits i alla tider och det kommer det alltid att göra. Deras rättigheter har däremot inte alltid varit samma. Under främst 1700 och 1800-talet såg det annorlunda ut mot vad det gör idag. I denna artikel kommer du kunna få en genomgång.

1700-1800-talet

Under dessa århundraden var Sverige ett jordbrukarsamhälle. Detta innebar att vi svenskar var självförsörjande. Att ha många barn var inget som var konstigt på den tiden. Det fanns inget preventivmedel och föräldrarna kunde få hjälp på gården eftersom det alltid fanns något att göra. Att driva en gård var inget som var lätt och ju fler man var, desto fortare gick det. Alla hade varsin uppgift på gården. Föräldrarna jobbade på tills de fick artros och andra krämpor. Då kunde de inte jobba mer. Barnen fick då hjälpa till.

Det fanns ingen socialförvaltning som kom och hämtade barnen om de for illa utan de fick antingen bo kvar hos föräldrarna eller bo hos någon släkting. Det fanns ingen skola eller dagis utan detta utvecklades på senare delen av 1800-talet. Många föräldrar var skeptiska till att sätta sina barn i skolan just eftersom de behövde barnens hjälp på gården. När skolan väl kom var det en

folkskola som inte hade de regler som vi är vana vid idag.

Det var frivilligt att gå till skolan och barnen fick ingen ogiltig frånvaro. Lektionerna hölls i klassrummet utan raser. Alla lektionerna var teoretiska och praktiska lektioner fanns inte. På 1800 talet och fram till 1900-talet skedde en stor förändring i Sverige. Det skedde en stor klimatförändring och det blev kallare.

1900-talet -Nutid

Klimatförändringen medgav att det blev kallare och jorden gick inte längre att bruka. Sveriges befolkning hade två val. Antingen emigrerade dem eller flyttade in till städerna, där den industriella revolutionen började göra sig påmind. Nu fick även kvinnorna jobb inom industrin och det gjorde att barnen lämnades hemma själva. Så kunde folket inte ha det och en del frivilliga kvinnor startade upp en så kallad barnkrubba dit ensamma mammor kunde lämna sina barn medan de jobbade. Det blev föregångare till dagens dagis/förskola. Skolan kom att ändras på senare delen av 1900-talet. Nu blev folkskolan en grundskola och det innebar en rad nya förändringar.

Skoldagarna blev längre och det innebar att raster infördes för att eleverna skulle kunna pausa mellan olika lektioner. Skolorna blev också obligatoriska vilket medgav att föräldrarna inte längre kunde hålla barnen hemma. Barnarbete blev också förbjudet och i och med att alla barn var tvungna att gå i skolan, minskade barnarbetet. Praktiska ämnen infördes och barnen kunde få lära sig jordbruksarbete och hemkunskap för att skolas till att kunna hjälpa till. Kanske kunde de ta anställning i framtiden som piga eller dräng.

En annan sak som förändrades var att det var tillåtet att slå barnen om de inte lydde men det är det inte längre idag. Barnen har fått rättigheter som de inte hade då. I dag får barn vara barn och far barn illa idag finns det exempelvis BRIS och Socialtjänsten som kan hjälpa dem.