Barnens rättigheter är dolda

Skjutsa och hämta barnen, fira nykomlingar med baby shower och allt som vi föräldrar idag gör i Sverige för att ta hand om våra barn. Många föräldrar känner stress över allt som samhället förväntar sig av dem. Det finns dock många barn i världen som inte har det hälften så bra som medelfamiljerna i Sverige. Det kommer kanske bli mer och mer viktigt i framtiden att vi faktiskt talar om orättvisa och de hemskheter som oskyldiga barn utsätts för runtom i världen. Även om det är ett jobbigt ämne så är det något vi måste prata om för att faktiskt få upp ögonen för problemen. Om ingen reagerar utan bara blundar, vem ska då kunna hjälpa alla barnen? I följande inlägg kommer du finna tips på hur du kan hjälpa barn genom att antingen engagera dig som volontär eller börja skänka pengar varje månad.

BRIS, barnens rätt i samhället

En organisation i Sverige som hjälper barnen som behöver hjälp inom landets gränser är BRIS. De har flera olika sätt på vilka de jobbar på, men kanske det mest vanliga är att de har telefonlinjer dit barn kan ringa in och prata om sina problem. Det här är helt och hållet ideellt arbete och de som jobbar där får ingen lön för det. Kanske är det här något du kan göra om du känner att du vill hjälpa barn i din omgivning.

FN jobbar för barns rättigheter

Om du istället vill fokusera på den internationella helheten så är FN en bra organisation. De har väldigt många olika organ som fokuserar på olika områden. I vissa fall kan man söka jobb på FN, men det krävs oftast riktigt bra meriter och att man talar många språk för att man ska komma in i deras organisation. Däremot finns det många som väljer att arbeta som volontärer genom FN:s olika organ och det är helt och hållet gratis. Man får ansöka om en plats och sedan hjälper FN att organisera själva arbetet. Ibland kan det handla om att man ska åka och hjälpa till att arbeta i en by, eller att man bara ska vara observatör av ett visst projekt som finansieras av FN.

Bli fadder genom SOS barnbyar

Om du inte vill lägga ner något arbete på att hjälpa barn i andra länder så kan du bli fadder. Det finns många olika organisationer som man kan stötta och därmed göra skillnad för någon annan. Det finns ofta olika paket som man kan välja och i vilken del av världen som man vill stötta en familj eller ett barn. En del organisationer är mer inriktade på kanske flickors utbildning medan andra handlar om att man hjälper en familj att få tillgång till rent vatten.