Barns rättigheter: skola

Att få gå i skola tillhör ett barns rättigheter: att få utvecklas och bli en egen individ. Idag får många barn gå i skola, i västerländska länder gäller också en skolplikt. I Sverige måste ett barn gå i grundskolan, upp till åk 9. Gymnasiet är ett eget val. Men alla länder har inte skolplikt och i vissa länder är det särskilt flickorna som kommer i kläm och inte får gå i skola. De samhällen som inte satsar på att alla barn, både pojkar och flickor, får gå i skola, utvecklas inte lika bra som de länder som har skolplikt och ser till att den efterföljs. Både samhällen och individer förlorar på att alla barn inte går i skolan och får lära sig skriva och räkna.

Ur ett samhällsperspektiv

I de länder där inte alla barn får tillgång till skola eller bara några års skolgång, innebär det att samhället förlorar massa kapital – den inneboende utvecklingspotential som finns hos alla människor. Istället för att människor får komma på nya sätt att utveckla landet, skapa företag, lösa problem, så blir de kvar i fattigdom. Genom utbildning kan människor få nyttja sitt intellekt och se komplexa sammanhang. Kanske bor det flera potentiella cancerforskare i Indiens slum – men de får aldrig chansen att forska om cancer.

Ett samhälle behöver individer med olika slags utbildningar som möter alla slags problem: utveckling av bilar, hårschampon och hotellkedjor – allt påverkar ett lands utveckling. Genom god utbildning kan smarta individer starta företag som löser problem som tunt hår och håravfall, kvalitativa företag som Nordichair där människor genom god utbildning kan ge andra personer hjälp i deras liv. Det är en bland alla goda effekter av utbildning. Genom utbildning kan alla människor bidra med olika kunskaper och färdigheter till ett samhälle – istället för att landet bara står stilla och människorna lever i fattigdom.

Ur ett individuellt perspektiv

Vad gör då de barn som inte går i skola? Många svenska barn önskade att de slapp gå i skola, “Det är så jobbigt!” och vill hellre få vara hemma och spela datorspel, surfa, lyssna på musik, hänga med kompisar, läsa eller träna fotboll. Sådant svenska barn och tonåringar gör på fritiden. De barn som inte går i skola skulle vara jätteglada om de fick gå i skola – för de spenderar inte dagarna hemma som under ett sommarlov. De barn som inte går i skola måste arbeta och hjälpa till med familjens försörjning: valla boskap, laga mat, hämta vatten eller städa. Andra barn jobbar i fabrik. En del av de saker som vi köper hem via nätet är faktiskt tillverkat av barn som jobbar 10-15 timmar per dag med dålig lön och dåliga arbetsvillkor i en fabrik. Andra barn sitter på gatan och tigger. De är längst ner på den sociala stegen och måste tigga för att få ihop till mat. Det är också många flickor som tvingas gifta sig redan som barn – det brukar inte vara något roligt liv. Därför måste vi hjälpa barn att få gå i skola och få utveckla sina länder.