Vilka skyldigheter har en förälder?

Att bli förälder är för många en stor dröm. Man kan ha längtat efter ett barn länge och så är det äntligen dags. Oavsett om man adopterar ett barn, eller om man blir biologiska föräldrar har man dock en hel del skyldigheter jämtemot barnet. Det är till exempel som så att barnet har rätt till […]

Läs mer

Barns rättigheter till sjukvård

Sverige var ett av de första länderna som skrev under FN:s barnkonvention för barns rättigheter. I barnkonventionen står det bland annat att barn har rätt till bästa möjliga sjukvård och hälsa samt personlig integritet och att säga sin åsikt. Vårdmässigt innebär detta att ett barn ska få komma till tals och ge sin åsikt om […]

Läs mer

Barns rättigheter

Barn har funnits i alla tider och det kommer det alltid att göra. Deras rättigheter har däremot inte alltid varit samma. Under främst 1700 och 1800-talet såg det annorlunda ut mot vad det gör idag. I denna artikel kommer du kunna få en genomgång. 1700-1800-talet Under dessa århundraden var Sverige ett jordbrukarsamhälle. Detta innebar att […]

Läs mer

Barnens rättigheter är dolda

Skjutsa och hämta barnen, fira nykomlingar med baby shower och allt som vi föräldrar idag gör i Sverige för att ta hand om våra barn. Många föräldrar känner stress över allt som samhället förväntar sig av dem. Det finns dock många barn i världen som inte har det hälften så bra som medelfamiljerna i Sverige. […]

Läs mer

Tonåringars rättigheter

Man räknas som barn rent juridiskt fram tills 18 års ålder men trots det så ändras rättigheterna något allteftersom man växer upp. Som tonåring känner man sig ofta mittemellan barn och vuxen, och det är inte ovanligt att konflikter dyker upp i just den åldern. Å ena sidan är man fortfarande sina föräldrars ansvar och […]

Läs mer

Rätten till en egen röst

Alla barn i Sverige är skyddade av föräldrabalken och Barnkonventionen, som bland annat garanterar barns trygghet och integritet, rätt till god fostran och skydd mot fysiskt och psykiskt våld. Som förälder är man med andra ord inte bara skyldig att ge sitt barn mat och kläder, utan även låta barnet få uttrycka sig fritt och […]

Läs mer

Barns rättigheter: skola

Att få gå i skola tillhör ett barns rättigheter: att få utvecklas och bli en egen individ. Idag får många barn gå i skola, i västerländska länder gäller också en skolplikt. I Sverige måste ett barn gå i grundskolan, upp till åk 9. Gymnasiet är ett eget val. Men alla länder har inte skolplikt och […]

Läs mer

Att informera barn om sina rättigheter

I Sverige har vi organisationer som BRIS – Barnens Rätt i Samhället och redan i ung skolålder informeras elever om vad de har för rättigheter och vart de kan vända sig om de känner sig utsatta eller illa behandlade. Trots det finns det många barn som inte vet om att de över huvud taget har […]

Läs mer

Barns rättigheter

Snart uppgår jordens befolkning till 8 miljarder och utav dessa så är 25 % barn under 15 år. Med så många barn på vår jord så är det viktigt att se till vår levnadsmiljö, t.ex. avseende miljö och rättigheter. FN antog år 1989 Barnkonventionen, en konvention som idag endast USA och Somalia inte ratificerat. Dock […]

Läs mer

Barns rättigheter på sociala medier

I september 1924, för nästan 100 år sedan, hände något som förändrade livet för många av världens barn. FN antog Geneve-deklarationen, en deklaration som i fem punkter fastslår barns rättigheter. Den säger att det är en plikt för män och kvinnor i alla länder att försvara dem. 1989 antar FN den barnkonvention vi känner till […]

Läs mer
zyloplus