Tonåringars rättigheter

Man räknas som barn rent juridiskt fram tills 18 års ålder men trots det så ändras rättigheterna något allteftersom man växer upp. Som tonåring känner man sig ofta mittemellan barn och vuxen, och det är inte ovanligt att konflikter dyker upp i just den åldern. Å ena sidan är man fortfarande sina föräldrars ansvar och man kan i princip inte göra någonting utan deras tillstånd, å den andra har man ett allt växande behov av att få vara självständig och fatta egna beslut.

Som tonåring är man inte alltid medveten om vilka rättigheter man har och med handen på hjärtat är det inte heller alla föräldrar som vet det. Visste du till exempel att sextonåringar har rätt att bestämma över de pengar som de själva tjänat in? Om man som sextonåring vill slösa bort varenda slant som man jobbat ihop får man alltså göra det.

Börja spara tidigt

Många tonåringar vill börja spara pengar för sin framtid då de kanske önskar att göra något stort när de blir myndiga; en resa, köpa en snygg moped eller ha ett brakpartaj. Är man under 18 får man inte öppna ett bankkonto på egen hand men med föräldrarnas hjälp har man rätt att starta ett i sitt eget namn. Om man vill börja spara kan man göra det mycket förmånligt med online tjänster som Savr.com och här kan även föräldrar starta eget fondsparande åt sina barn. Skillnaden är dock att en förälder har total kontroll över pengarna de sparar åt sitt barn tills det blir myndigt.

Rätten till privatliv

Är man tonåring så har man

rätt till ett privatliv, och återigen är detta något som inte alla föräldrar känner till. Medan en förälder till exempel kan bestämma när man skall vara hemma på kvällen eller hur mycket man skall få i månadspeng, så har denne ingen rätt att leta igenom tonåringens rum eller att läsa vad det står i mobilen. Om en tonåring för dagbok så är den dennes och ingen annans och detsamma gäller brev och e-post.

Ett annat konfliktfyllt ämne är vad man tror på – eller inte. Om man har religiösa föräldrar så har man absolut ingen skyldighet att vare sig följa samma religion eller att ens berätta vad man tror på. Upplever man att ens föräldrar försöker pracka på en sina trosföreställningar eller tvinga en att gå med på religiösa sammankomster har man full rätt att vägra, och man behöver inte förklara varför. I Sverige gäller religionsfrihet för alla och det inkluderar ateism.

Vem kan man vända sig till?

Det bästa stället är att vända sig till om man upplever att föräldrarna inte respekterar tonåringens rättigheter är skolkuratorn eller BRIS. Här kan man få hjälp med att förklara sin situation för föräldrarna, liksom att informera dem om vad de juridiskt får och inte får göra.