Barns rätt till sjukvård

Barns rätt till sjukvård regleras i FN:s barnkonvention, där det står i artikel 24 att ”varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård”. I Sverige finns goda förutsättningar för att detta inte bara är en målsättning, utan sanning, eftersom sjukvården för barn i landet är gratis, vilket betyder att inget barn i Sverige måste avstå sjukvård på grund av att deras föräldrar inte har råd.

I praktiken betyder detta att besök på mödravårdscentralen och barnavårdscentraler är avgiftsfria i hela landet. Alla föräldrar kan alltså ta med sig sina barn när de är sjuka, och få vård på BVC utan att det kostar något. Dessutom gäller i de flesta landsting i Sverige (dock inte alla) att barn och ungdomar upp till 20 år inte behöver betala någon avgift när de söker hjälp via öppen hälso- och sjukvård, det vill säga via en vårdcentral eller på en ungdomsmottagning.

Man månar också om barns hälsa i Sverige genom att alla barn erbjuds vaccinationer via skolhälsovården, som även de är avgiftsfria (liksom alla besök till skolhälsovården). Det så kallade vaccinationsprogrammet börjar redan i BVC, innan barnen går i skolan, och fortsätter sedan i skolåldern. I det ingår vaccinationer mot difteri, kikhosta, stelkramp, polio, pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund, Haemophilus influenzae typ B och HPV (bara för flickor).

Det ligger dock mer i uttrycket ”bra hälsa” än bara tillgång till sjukvård. ”Bra hälsa” innebär ju att man även arbetar förebyggande, för att se till att barnet inte blir sjukt eller skadat i första hand, och att barnet mår bra som helhet. Därför är det viktigt att barn får möjlighet att röra på sig och utöva idrott, att de får möjlighet till att utvecklas som personer och bilda vänskaper (vilket bidrar till psykisk hälsa) och att de får tillräckligt med sömn. Om det sistnämnda är ett problem kan man prova att byta madrass i barnets säng – det kan vara så enkelt som att hen inte ligger bekvämt. Med en Tempur-bäddmadrass försäkrar man dessutom att barnet ligger ergonomiskt rätt, vilket bidrar till en bättre hälsa generellt.