Barns rättigheter till sjukvård

Sverige var ett av de första länderna som skrev under FN:s barnkonvention för barns rättigheter. I barnkonventionen står det bland annat att barn har rätt till bästa möjliga sjukvård och hälsa samt personlig integritet och att säga sin åsikt. Vårdmässigt innebär detta att ett barn ska få komma till tals och ge sin åsikt om vad det vill och hur barnet ser på sin behandling.

Alla barn kan inte uttrycka sin åsikt eller vara delaktiga. De apatiska barn som kommit till Sverige har istället andra fått fatta beslut om och läkarvården ska alltid utgå ifrån vad som är bäst för barnet i den aktuella situationen. Alla barn som befinner sig i Sverige har precis lika stor rätt till samma sjukvård vare sig de är svenska eller utländska medborgare.

Barnartros

Barnartros är en smärtsam och fruktansvärd sjukdom. Artros är även väldigt jobbigt för vuxna och för seniorer och en av de bättre behandlingarna är att träna och röra på sig. Här i Sverige finns bra hjälp att få men för barn i fattiga länder är det värre. De får oftast klara sig bäst de kan och kan komma att bli invalidiserade ganska tidigt i livet. Joint Academy, kan det mesta som finns att veta om artros och träning och hos dem får den som har artros hjälp med en personlig fysioterapeut. Det finns en app att ladda ner och som håller reda på träningen, och den personliga fysioterapeuten hjälper till att lägga upp rätt träningsprogram. Med träning kan artrosens symtom och framfart faktiskt minska betydligt och kroppens eget motstånd stärks.

Få vara med och bestämma själva

Rätten till självbestämmande, autonomi, gäller även barn och det ska tas med i beräkningen hur gammalt barnet är samt dess mognadsgrad. Även mindre barn har rätt att vara delaktiga i besluten om sin vård. Att vara självbestämmande innebär rätten att ta emot men också rätten att avstå en behandling. I Sverige är det en läkarplikt att berätta allt som finns känt om sjukdom och förlopp hos patienten för patienten, helt oavsett ålder. Barnet har rätt att på egen hand bestämma sig för att avstå från sådan information och förälder eller vårdnadshavare har inte rätt att bestämma det åt barnet. Vill inte barnet veta får inte föräldern tvinga barnet att lyssna på läkaren.

När får man inte bestämma själv?

När det gäller livshotande skador ska akut och nödvändig vård ges oavsett om det är godkänt av förälder eller ej. Anser läkare att specifik vård behöver ges men barn eller vårdnadshavare vägrar kan det gå genom lagen om tvångsvård, LVU, Lagen om Vård av Unga. Detta ansöker sjukvården om hos socialnämndens socialtjänst. Tvångsvård kan vara aktuellt i de fall där två vårdnadshavare inte kommer överens, där barnet totalvägrar och är tillräckligt stor för att kunna förstå vad som händer och hos patienter som exempelvis behöver blod för att överleva men där vårdnadshavarna vägrar av religiösa skäl som Jehovas Vittnen. Barn har rätt till sjukvård, oavsett religion eller ursprung.