Delad vårdnad och flytt – så säger lagen

Om du är skild från din partner eller ni har flyttat isär från varandra men har gemensamma barn och delad vårdnad om dem, ja då har du inte rätt att flytta hur som helst och vart som helst. Enligt lag har barn rätt att då träffa sina båda föräldrar utan att de ska fara illa […]

Läs mer

Barns rättigheter

2020 blev barnkonventionen svensk lag och det betyder att allt som står i barnkonventionen från FN nu är svensk lag. Det kan tyckas konstigt att det har tagit så lång tid för att det ska bli svensk lag men sanningen är att vi sedan länge har haft lagar som i mångt och mycket är identiska […]

Läs mer

Skydda barns rättigheter med hjälp av juridik

Det finns många lagar och internationella konventioner som skyddar barns rättigheter. Barns rättigheter är viktiga för att säkerställa att barn behandlas rättvist och får friheten att nå sin fulla potential. När det gäller internationella konventioner har varje regering gått med på att uppfylla rättigheterna i konventionerna. Barnkonvention handlar om grundläggande saker som alla barn behöver […]

Läs mer

Barns rättigheter i samhället

När det kommer till barns rättigheter i samhället finns det flera saker att tänka på. En del tror att barn har rätt till en massa leksaker och vilken mat de än vill ha. Men i själva verket handlar barns rättigheter om mer grundläggande saker, exempelvis att de ska ha rätt till utbildning, mat och husrum. […]

Läs mer

Barns rättigheter i vårt moderna samhälle

Barns rättigheter över hela världen är viktiga då barnen inte juridiskt kan tala för sig själva. Inom FN har man upprättat barnkonventionen, även kallad FN:s konvention om barnens rättigheter. Det är UNICEF:s huvuduppgift att se till så att barnkonventionen efterföljs och barn inte far illa i samhället. Vad innebär barnkonventionen i Sverige? I Sverige har […]

Läs mer

Barns rätt till sina föräldrar

Det pratas väldigt mycket om vilka rättigheter barn har, inte minst numera när FN:s barnkonvention:https://unicef.se/barnkonventionen har blivit till svensk lag. Detta gör att bland annat myndigheter måste jobba ännu hårdare för att alltid se till barnens bästa. Den ofta bortglömda gruppen När det kommer till barns rättigheter och de svårigheter som vissa barn har så […]

Läs mer

Lagen mot aga

Runtom i världen utsätts barn dagligen för olika former av våld och beroende på var de befinner sig har de antingen lagen för eller emot sig. Det kan låta otroligt, men i de flesta länder har föräldrar fortfarande rätt att slå sina barn och det anses ofta vara en rättfärdigad del av uppfostran. Dessutom är […]

Läs mer

Barns rättigheter i skolan

Alla barn har rättigheter och det är varje persons ansvar att se till att dessa rättigheter respekteras. När det kommer till skolan har barn i Sverige en del rättigheter och det är skolpersonalens ansvar att se till att dessa rättigheter följs och att alla visar hänsyn. En rättighet som skolpersonal måste ta hänsyn till är […]

Läs mer

Vilka skyldigheter har en förälder?

Att bli förälder är för många en stor dröm. Man kan ha längtat efter ett barn länge och så är det äntligen dags. Oavsett om man adopterar ett barn, eller om man blir biologiska föräldrar har man dock en hel del skyldigheter jämtemot barnet. Det är till exempel som så att barnet har rätt till […]

Läs mer

Barns rättigheter till sjukvård

Sverige var ett av de första länderna som skrev under FN:s barnkonvention för barns rättigheter. I barnkonventionen står det bland annat att barn har rätt till bästa möjliga sjukvård och hälsa samt personlig integritet och att säga sin åsikt. Vårdmässigt innebär detta att ett barn ska få komma till tals och ge sin åsikt om […]

Läs mer
zyloplus