Att informera barn om sina rättigheter

I Sverige har vi organisationer som BRIS – Barnens Rätt i Samhället och redan i ung skolålder informeras elever om vad de har för rättigheter och vart de kan vända sig om de känner sig utsatta eller illa behandlade. Trots det finns det många barn som inte vet om att de över huvud taget har några rättigheter och det kan bero på många olika anledningar, inte minst att man kanske inte var närvarande vid just den lektionen eller att man fått annan information hemifrån. Det räcker ofta inte med att få information endast en gång för att ett barn ska förstå och lära sig något.

Det finns också många vuxna som varken känner till sina eller sina barns rättigheter. Det kan bero på ens bakgrund eller brist på utbildning; båda faktorer som kan påverka personens hela liv. Om man bor i huvudstaden och behöver ett jobb så kan något så enkelt som Rekrytering Stockholm vara nyckeln till trygghet och en ljus framtid men man måste ju veta om att detta är ett sätt att hamna rätt. Att hålla sig informerad är därför A och O och det finns flera sätt att göra detta på.

Barnkonventionen

Att ett barn skall ha rättigheter synes fortfarande vara befängt i många länder och det är därför som UNICEF, FN:s organisation för barn och deras beskydd, har utfärdat något som kallas

barnkonventionen som nästan 200 länder i dag har skrivit under. Här finns det en rad lagar som gäller alla människor under arton års ålder och som alla länder måste följa. Dessa lagar bestämmer att barn aldrig skall behöva utsättas för våld eller förnedring och att deras intressen alltid skall komma i första rummet. Det kan låta som självklarheter men den tragiska verkligheten är en helt annan.

Hur kan man informera?

Som förälder eller lärare är det viktigt att man tar reda på exakt vad barnkonventionen innebär och att man kan förmedla denna kunskap på ett enkelt vis så att barnen förstår. Man kan ju inte prata på samma sätt med en femåring som med en femtonåring. Hos

Barnombudsmannen kan man hitta lättlästa versioner av alla regler om man av någon anledning tycker att originaltexten är svår att förstå. Man kan också beställa utbildningsmaterial från UNICEF, där rättigheterna dels förklaras för pedagogen men där också föreslås olika sätt att förmedla kunskapen på så att den blir tillgänglig för de yngre.

Om man är medlem i en föräldragrupp kan det också vara viktigt att ta upp frågan om hur man bäst förklarar för sina barn vad de har för rättigheter. Att tala med människor i liknande situation är ett bra sätt att utbyta tips och idéer och det finns

filmer om barns rättigheter som man kan se tillsammans. Det finns också bra lärorika filmer för barn där tecknade figurer visar och berättar om hur värdefulla barn är och hur viktigt det är att man känner sig trygg.