Barns rätt till sina föräldrar

Det pratas väldigt mycket om vilka rättigheter barn har, inte minst numera när FN:s barnkonvention:https://unicef.se/barnkonventionen har blivit till svensk lag. Detta gör att bland annat myndigheter måste jobba ännu hårdare för att alltid se till barnens bästa.

Den ofta bortglömda gruppen

När det kommer till barns rättigheter och de svårigheter som vissa barn har så är det en specifik grupp som inte många tänker på, nämligen de barn som har någon nära anhörig som sitter i fängelse. Dessa barn har det ofta väldigt jobbigt men en tröst i det hela kan vara att leka med Harry Potter saker som lätt kan ge glädje och nöje i en annars relativt mörk tid av livet.

Organisationen BUFFF (Barn och Ungdom med Familj/Förälder i Fängelse) arbetar aktivt för att hjälpa barn som är i denna situationen och för att få dem att förstå att de är inte ensamma. Framför allt att de har någon att prata med. Enligt BUFFF så berörs ca 160.000 barn varje år av att ha en förälder som blir lagförd för något brott. I denna siffra har man då ändå inte räknat in övriga familjemedlemmar som syskon, bonusföräldrar osv. Man har heller inte tagit in övrig släkt, så den faktiska siffran över hur många barn som berörs är egentligen väldigt mycket högre.

Svår balansgång

Under verkställigheten av ett straff så finns det för de intagna väldigt begränsade möjligheter till kontakt med sina anhöriga, och därmed även barn. Det kan ibland kännas som att även barnet blir straffat och kan leda till tankar som “men jag har inte gjort någonting fel”. Självklart har inte barnet gjort någonting fel när en förälder begår ett brott, men det är omöjligt att verkställa ett fängelsestraff utan att dennes direkta omgivning blir drabbad. Därför får man istället jobba på att minska skadeverkningarna av de begränsningar som ändå måste göras.

Men ibland kan det även vara så att barnet faktiskt inte vill ha kontakt med sin förälder av olika anledningar. I vissa fall kanske det är jobbigt känslomässigt för barnet, i andra fall kan barnet till och med vara rädd för sin förälder. Oavsett anledning så ska alltid en kontakt mellan ett barn och en intagen ske med barnets bästa i åtanke, och ifall en kontakt inte är för barnets bästa så ska denna kontakt nekas av Kriminalvården.

Många intagna trycker på att de har rätt att få ha kontakt med sina barn, men Kriminalvården ser helt tvärtom på detta. Ett barn har alltid rätt till sin förälder, om kontakten är för barnets bästa. Misstänks det att barnet vill ha kontakt med sin förälder av rädsla för vad som händer efter straffet om de inte har det så är det skäl för att göra en ordentlig utredning kring detta. En kontaktansökan till ett barn kan därför dröja lång tid innan ett beslut kommer, just för att det måste säkerställas att kontakten faktiskt är för barnets bästa, inte bara för att mamma eller pappa vill ha kontakt med sitt barn. I vissa fall är kontrollerade kontakter ett alternativ för att kunna utvärdera hur allt fungerar.

Dolda grupper

Det finns självklart fler dolda grupper i den här kategorin och det är viktigt att dessa inte glöms bort när det börjar diskuteras barns rättigheter. Arbetet för barns rättigheter är omfattande och ständigt pågående.