Vilka skyldigheter har en förälder?

Att bli förälder är för många en stor dröm. Man kan ha längtat efter ett barn länge och så är det äntligen dags. Oavsett om man adopterar ett barn, eller om man blir biologiska föräldrar har man dock en hel del skyldigheter jämtemot barnet. Det är till exempel som så att barnet har rätt till att få en säker och trygg uppväxt.

Skaffa en försäkring till barnet

När man skaffar ett barn är det alltid klokt att också skaffa en barnförsäkring så att man kan få ersättning om barnet skulle skadas på något sätt. Det kan ge en liten ekonomisk trygghet. I de allra flesta fall har man annat att tänka på än ekonomi om barnet insjuknar i något eller liknande. Det finns inte någon rättighet för barnet att ha en försäkring men som förälder kan man snabbt bli ifrågasatt om man väljer att inte skaffa en sådan.

Försörjningsskyldighet

I Sverige är man faktiskt skyldig att försörja sitt barn fram tills dess att barnet har slutfört en gymnasieutbildning, eller tills dess att barnet fyller 21 år. Även om barnet är 20 år och inte har gått i gymnasiet måste man se till att barnet har bostad, mat, kläder med mera. Det är föräldrarnas skyldighet. Om det skulle vara så att föräldrarna inte har råd att försörja sitt barn måste de gå till socialtjänsten i den aktuella kommunen för att få hjälp. Om föräldrarna inte se till att barnet har en bra tillvaro kan barnen bli omhändertagna och placerade i familjehem.

Barnet ska behandlas väl

När det gäller barn ska de alltid behandlas väl. Det betyder att de inte får utsättas för aga eller liknande. Det spelar ingen roll vad ett barn har gjort, man får inte slå det. Även om barnet kallar en förälder för olika saker eller om barnet slår ett annat barn är det inte en grund som gör att man på ett våldsamt sätt får ta tag i barnet eller slå till det. Om ett barn håller på att lägga handen på en varm spisplatta kan det dock vara en anledning till att löst slå till handen för att avvärja faran.

Rättighet till en trygg uppväxt

Alla barn har rätt till att få en trygg uppväxt oavsett hur gamla de är eller var de växer upp. Du som förälder måste alltså se till att barnet kan känna sig tryggt i hemmet. Ett barn ska alltså inte utsättas för föräldrar som dricker mycket alkohol, slåss eller har andra typer av beroenden.

Om föräldrarna misslyckas

Om föräldrarna inte lyckas ta sitt ansvar kan kommunen enligt lag se till att barnen hamnar i föräldrahem eller omplaceras för en kortare eller längre tid. Det är ett beslut som kan överklagas men i de allra flesta fall står beslutet fast.