Att informera barn om sina rättigheter

I Sverige har vi organisationer som BRIS – Barnens Rätt i Samhället och redan i ung skolålder informeras elever om vad de har för rättigheter och vart de kan vända sig om de känner sig utsatta eller illa behandlade. Trots det finns det många barn som inte vet om att de över huvud taget har […]

Läs mer

Barns rättigheter

Snart uppgår jordens befolkning till 8 miljarder och utav dessa så är 25 % barn under 15 år. Med så många barn på vår jord så är det viktigt att se till vår levnadsmiljö, t.ex. avseende miljö och rättigheter. FN antog år 1989 Barnkonventionen, en konvention som idag endast USA och Somalia inte ratificerat. Dock […]

Läs mer

Barns rättigheter på sociala medier

I september 1924, för nästan 100 år sedan, hände något som förändrade livet för många av världens barn. FN antog Geneve-deklarationen, en deklaration som i fem punkter fastslår barns rättigheter. Den säger att det är en plikt för män och kvinnor i alla länder att försvara dem. 1989 antar FN den barnkonvention vi känner till […]

Läs mer

Barns rätt till sjukvård

Barns rätt till sjukvård regleras i FN:s barnkonvention, där det står i artikel 24 att ”varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård”. I Sverige finns goda förutsättningar för att detta inte bara är en målsättning, utan sanning, eftersom sjukvården för barn i landet är gratis, vilket betyder att inget barn i […]

Läs mer

Att vara ett barn i Sverige

Hur är det att vara ett barn i Sverige? Sverige ligger i den absoluta toppen i väldigt många undersökningar och studier vad gäller både säkerhet och jämställdhet. Att födas och växa upp i Sverige är ett enormt privilegium som vi ska vara tacksamma över. Oavsett vart du bor, oavsett vem du är, så har du […]

Läs mer

FN:s konvention om barn

  Ett samhälle består av människor i alla åldrar och ju mer utvecklade länder blir desto större vikt ger man åt dessa individers rättigheter. Detta gäller även djur och i nationer där man vill förespråka respekt för allting levade är dessa rättigheter oerhört viktiga, och till och med straffbara om de bryts. Förenta nationerna har […]

Läs mer

BRIS – för barnen i samhället

  BRIS står för barnens rätt i samhället och är en svensk organisation som bildades år 1971 efter en mycket otäck händelse där en liten flicka på bara tre år dödats av sin styvfar. Fallet fick enorm medial uppmärksamhet och man började diskutera samhällets ansvar i att beskydda sina unga. Alla familjer är ju inte […]

Läs mer

Vad betyder FNs konvention för barns rättigheter?

Det är ganska lätt att som svensk ta vissa saker i FNs konvention om barnens rättigheter för självklarheter. Att barn har rätt till ett namn, ett tryggt och säkert hem, utbildning och att det alltid skall komma i det första rummet, på både ett privat och offentligt plan, verkar vid första anblicken som något man […]

Läs mer

Kan barn bli för beskyddade?

Det är en grundläggande rättighet för barn att bli väl behandlade, att få kärlek, skydd och respekt liksom utbildning och sjukvård. Tack vara organisationer som UNICEF, FN och BRIS har barn idag fler rättigheter än de någonsin haft förut och detta är ett enormt positivt steg i rätt riktning. Även om de flesta nog håller […]

Läs mer

Vad är ett barn?

  Det kan låta underligt men ibland måste en definition av ett ganska uppenbart ord behöva definieras. När det kommer till ordet barn är detta sannerligen inget undantag! Problematiken har särskilt uppstått under senare år med den ökade tillströmningen av flyktingar till Europa och Sverige eftersom många av dessa kallas för barn även om de […]

Läs mer