Vad är ett barn?

 

Det kan låta underligt men ibland måste en definition av ett ganska uppenbart ord behöva definieras. När det kommer till ordet barn är detta sannerligen inget undantag! Problematiken har särskilt uppstått under senare år med den ökade tillströmningen av flyktingar till Europa och Sverige eftersom många av dessa kallas för barn även om de ser ut som vuxna.

Vad som har hänt i många fall är att unga killar i sexton, sjuttonårsåldern skickats utomlands av familjen och att dessa killar sedermera hamnat i barnkategorin trots att de ibland har både skägg och mustasch. Kritiker har alltså menat att det är unga män som kommer snarare än barn, och att när man talar om flyktingläger för barn inte menar fyraåringar utan tonåringar.

Och det är just här som problemet uppstår. Vad många glömmer är att tonåringar också är barn och att själva definitionen av ett barn enligt FN är alla människor från dagen de föds till den dag de fyller arton.