Barn och arbete

 

Att barn skall ha rätt att gå i skolan liksom att få ha fritid är båda delar av FNs konvention om barns rättigheter. Det finns dock många barn i världens som inte bara utesluts från utbildning, framförallt på grund av krig och fattigdom, utan dessutom måste spendera sin barndom genom att arbeta stenhårt. Enligt UNICEF finns det många barn på jorden idag som arbetar i upp till fjorton timmar om dagen! En nästan otänkbar siffra i det svenska samhället där vuxna inte arbetar mer än åtta timmar om dagen!

Barnarbete har alltid funnits och även i dagens Sverige finns det många barn som arbetar men det går en gräns mellan vad som är nyttigt och vad som kan få ett barn att förhindras från att utvecklas psykiskt och fysiskt på grund av arbete. Till exempel så kan det vara bra för en fjortonåring att jobba på lördagar för att få lära sig om arbetsmarknaden och tjäna lite egna pengar; det ger dem en bättre självkänsla liksom respekt för arbete och inkomst. Däremot så skall en fyraåring inte vara i närheten av arbete, då är det frågan om misshandel och vanvård.