Har barn skyldigheter?

 

Att barn har rättigheter är en självklarhet i Sveriges moderna samhälle men det är inte liktydigt med att vara fri från ansvar och skyldigheter. Det betonar psykologen Alf B Svensson i en debattartikel om barns skyldigheter i Aftonbladet anno 2017.

Vad Svensson menar är att man alltid talar om rättigheter och aldrig om skyldigheter, vilket får föräldrar att bli arga på lärarna när deras barn inte presterar bra i skolan snarare än sig själva eller barnen. Det är alltid någon annans fel!

Enligt den ”gamla skolan” så brukade man sätta ganska mycket press på barn i stil med att de borde plugga mer, få högre betyg och vara i klassens och skolans toppskikt. När det var dags för prov fick barnet bannor av föräldrarna om resultaten inte var tillfredställande och om man hade låga betyg sade man till barnet att helt enkelt göra bättre ifrån sig.

Svensson menar att detta bidrar till attityden att alltid klandra andra för sina missöden istället för att se över hur man själv hade kunnat göra bättre ifrån sig. Alltså borde barn få mer ansvar och skyldigheter och tidigt få lära sig att ta ansvar för både succéer och misslyckanden, vilket i sin tur skapar bättre medmänniskor i långa loppet.