FN:s konvention om barn

 

Ett samhälle består av människor i alla åldrar och ju mer utvecklade länder blir desto större vikt ger man åt dessa individers rättigheter. Detta gäller även djur och i nationer där man vill förespråka respekt för allting levade är dessa rättigheter oerhört viktiga, och till och med straffbara om de bryts. Förenta nationerna har utformat en konvention om just detta, och den innehåller över 50 viktiga punkter som alla är förutsättningar för att barn skall få ett så lyckligt och hälsosamt liv som möjligt.

Enligt FN-konventionen om barnens rättigheter har ett barn rättigheter till ett antal grundläggande saker, bland annat det aldrig skall diskrimineras mot dem och att barn alltid skall komma i första rummet. Detta gäller inte bara hemmet utan samhället i allmänhet, inte minst för att det är just barnen som utgör framtiden för alla, och utan dem har människorasen ingenstans att ta vägen. Just därför är alla stater skyldiga att alltid prioritera barns välfärd och enligt konventionen skall en stat som inte kan erbjuda detta till sina barn samarbeta med andra länder för att uppnå detta. Det handlar om att barn skall kunna överleva, vilket inkluderar säkerhet och sjukvård, liksom att utvecklas, vilket betyder skola och allmän vård. Det här kan låta som självklarheter men då får man inte glömma att det än idag finns länder där man dödar barn av fel kön eller inte låter barn från fattiga familjer få den vård de har rätt till.

FN säger till på skarpen även när det kommer till familjelivet och hur ett barn behandlas i hemmet. Det handlar inte bara om samhället utan även på ett mycket mer privat plan, då inga barn någonsin skall behöva utstå fysisk eller psykisk misshandel. Detta inkluderar all form av bestraffning av våldsam art och det finns inga omskrivningar i stil med smisk eller disciplinering. I hemmet har barnet också rätt till ett privatliv, och man får inte undanhålla barnets tillgång till utbildning och media. Detta gäller även barn med nedsatta funktioner, vare sid det gäller fysiska eller mentala handikapp, liksom barn som kommit till ett land utan sina föräldrar.

Precis som barn alltid skall ha rätt till skola och allmän utbildning har de också rätt till lek och fritid. Detta betyder att man inte får tvinga ett barn att alltid sitta och lära sig saker, eller att man får frånta dem tid att ha roligt. Ett barn som inte får leka blir stressat och olyckligt, och det är därför ett måste för att barnets välfärd skall vara så maximal som möjligt.

Eftersom det tyvärr finns många flyktingbarn som utsatts för tortyr och andra grymma förhållanden, vilka naturligtvis i sig är förbjudna enligt FN konventionen, har de alla rätt till behandling och rehabilitering.

Avslutningsvis så behandlar även konventionen hur barn som själva begått brott skall tillmötesgås. Är man under 18 får man inte tilldelas dödstraff eller livstids fängelse, och om friheten skall fråntas dem måste det alltid vara på ett humant sätt.