Att informera barn om sina rättigheter

I Sverige har vi organisationer som BRIS – Barnens Rätt i Samhället och redan i ung skolålder informeras elever om vad de har för rättigheter och vart de kan vända sig om de känner sig utsatta eller illa behandlade. Trots det finns det många barn som inte vet om att de över huvud taget har […]

Läs mer

Barns rättigheter

Snart uppgår jordens befolkning till 8 miljarder och utav dessa så är 25 % barn under 15 år. Med så många barn på vår jord så är det viktigt att se till vår levnadsmiljö, t.ex. avseende miljö och rättigheter. FN antog år 1989 Barnkonventionen, en konvention som idag endast USA och Somalia inte ratificerat. Dock […]

Läs mer

Barns rättigheter på sociala medier

I september 1924, för nästan 100 år sedan, hände något som förändrade livet för många av världens barn. FN antog Geneve-deklarationen, en deklaration som i fem punkter fastslår barns rättigheter. Den säger att det är en plikt för män och kvinnor i alla länder att försvara dem. 1989 antar FN den barnkonvention vi känner till […]

Läs mer