glömt användarnamn/lösenord?
Att leva i styvfamilj

Att leva i Stjärnfamilj

Ur Wikipedia:

Stjärnfamilj är ett begrepp som myntades av Ingrid Engarås år 2008. Begreppet är en benämning för alla typer av familjekonstellationer – oavsett om det är en konstellation av regnbågs-, enförälders-, tvåförälders-, bonusförälders-, adoptiv- eller donationsfamilj. Familjen behöver således inte utgå från biologiska förutsättningar. Innebörden av begreppet utgår även från att varje människa är unik. Begreppet myntades som en reaktion mot socialminister och kristdemokraten Göran Hägglunds kärnfamiljsvärnande hållning i politiska debatter.

Läs mer på här