Barn och arbete

  Att barn skall ha rätt att gå i skolan liksom att få ha fritid är båda delar av FNs konvention om barns rättigheter. Det finns dock många barn i världens som inte bara utesluts från utbildning, framförallt på grund av krig och fattigdom, utan dessutom måste spendera sin barndom genom att arbeta stenhårt. Enligt […]

Läs mer

Har barn skyldigheter?

  Att barn har rättigheter är en självklarhet i Sveriges moderna samhälle men det är inte liktydigt med att vara fri från ansvar och skyldigheter. Det betonar psykologen Alf B Svensson i en debattartikel om barns skyldigheter i Aftonbladet anno 2017. Vad Svensson menar är att man alltid talar om rättigheter och aldrig om skyldigheter, […]

Läs mer