glömt användarnamn/lösenord?
Att leva i styvfamilj

Länk till årsmötet

http://styvmorsviolen.se/smvchat/

Inför årsmötet ur stadgarna

det är två punkter som kommer att avhandlas

föreningens nedläggning

hemsidans framtid – om man anser att denna till delar ska bevaras bör man delta på årsmötet och rösta om frågan. Alternativt ge sin fullmakt att rösta i frågan till någon som deltar.

Nedan är årsmötets dagordning som regleras av stadgarna. Samt vad som gäller vid nedläggning.

§ 7 Årsmöte

  • Ordinarie årsmöte är föreningens högsta beslutande organ.
  • Årsmötet ska hållas varje år före mars månads utgång.
  • Rösträtt på årsmötet har den som är medlem enligt föreningens stadgar.
  • Kallelse till årsmötet ska sändas ut till medlemmarna senast tre veckor före

   årsmötet. Dagordning, valberedningens förslag till styrelseposterna och eventuella andra handlingar till årsmötet ska finnas tillgängliga på föreningens webbplats senast två veckor före årsmöteT

  • Årsmötets dagordning ska innehålla:
  • 1. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, två justeringsmän)

2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
3. Verksamhetsrapport och verksamhetsplan
4. Redovisning av ekonomi genom balansrapport och resultatrapport 5. Revisionsberättelse
6. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Motioner enligt § 9
9. Val av styrelse
10. Val av revisor (vanligtvis vartannat år)
11. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen
12. Övriga frågor anmälda i förväg:

arkivering: kostnad och procedur. Gäller även digital arkivering, vilket årsmötet måste ta ställning till.

nedläggning av föreningen: vilken förening ska få det bidrag som stadgarna stipulerar?

hemsidans framtid. Förlag: janneck Larsson kan ha hand om sidan.Då utan logga och föreningens namn, med alla tjänster som inloggade medlem haft tillgång till borttaget (forum och fråga experter)

Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågan med mötesordförandes utslagsröst.

§ 9 Motioner till årsmötet

Medlem har rätt att inkomma med motioner till årsmötet. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet för att hinna beredas.

§ 12 Föreningens upplösning

Föreningen kan upplösas genom beslut på två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie. Vid föreningens upplösning ska erhållna, ej förbrukade bidrag återbetalas till bidragsgivaren. Eventuella kvarvarande tillgångar skänkes till förening/organisation som bedriver verksamhet som överensstämmer med organisationens ändamål efter beslut på årsmöte där föreningen upplöses.

Årsmöte och nedläggning

Klockan 20.00  den 24/3-2016 hålls årsmötet i vår årsmöteschatt! http://styvmorsviolen.se/smvchat/

Den hittar ni genom att logga in som vanligt uppe till höger, gå till Forum och in under Styrelsearbete.

http://styvmorsviolen.se/forum/styrelsearbete

Då kommer föreningen att läggas ner (eftersom vi inte har en styrelse)

Alla handlingar kommer att finnas på denna länk tre veckor innan mötet http://styvmorsviolen.se/omoss/foreningsarbete/

Välkomna!

Nedläggning av föreningen

Den 11/2 fattades beslut om nedläggning av föreningen styvmorsviolen.

Nästa beslut om nedläggning tas på årsmötet i mars. Styrelsen har påbörjat processen med nedläggning. Information kommer att läggas upp på hemsidan inför detta möte.

Kallelse till extrastämma med anledning av nedläggning av föreningen Styvmorsviolen

Den 11/2 kl 20.00 bjuds föreningens medlemmar in till en extrastämma med anledning av nedläggning av föreningen Styvmorsviolen. Nedläggning kommer då att diskuteras och ett beslut fattas , ordinarie styrelse håller i mötet.

Medlemmar som önskar inkomma med motioner eller synpunkter gör detta två veckor innan mötet, då också dagordningen publiceras på hemsidan.Mötet sker på nätet på följande länk: http://styvmorsviolen.se/smvchat

Före mars månads utgång hålls därefter föreningens årsmöte och då kan det slutgiltiga beslutet om nedläggning fattasEn länk till extrastämman kommer att annonseras ytterligare en gång på hemsidan senast två veckor innan mötet

Styrelsen

 

En harmonisk skiljsmässa

Ett intressant och lärorikt radioinslag om hur man kan skiljas på ett gott sätt. Klicka för att lyssna på SR programmet Kropp och Själ.

 

 

 

Så överlever du julen som nyskild förälder

Jenny Klefbom i TV4 om detta

Pusseljul

Att fira jul eller andra högtider innebär för de flesta en viss anspänning. Kul med jul, visst, men också stress. Över saker som ska hinnas med. Över stämning som uteblir. Över annat som inte blir som det var tänkt. Julen kommer med förväntningar och med förväntningar kommer alltid en risk att bli besviken.

Till styvfamiljens dilemman hör dessutom pusslandet kring vem som ska fira var och med vilka andra. i vår familj börjar det med mina bonusdöttrar. Både deras pappa (tillika pappan till min bioson) och biomamman är rätt pragmatiskt lagda och det gick ganska snabbt att etablera ett vartannat år-system där den ena har tjejerna på julafton och nyårsafton vartannat år och på juldagen vartannat år. Bra och lättfattligt för alla, men eftersom julen flyttar på sig från år till år blir det ändå alltid lite pussel och pyssel. Det ska ju helst bli ungefär lika mycket jullov hos båda föräldrarna och gärna när även de vuxna är lediga. Och så vill ju hela min släkt och hela pappans släkt förstås fira med tjejerna, om de inte redan varit med oss på julafton.

Till det här kommer den vanliga frågan om vems släkt det ska firas med, alltså min eller pappans? Min egen familj är tack och lov inte så traditionstyngd, varför vi instiftat tilldragelsen Skaldjursjulen, som infaller lämpligt datum mellan 20:e och 23:e december, när alla barn befinner sig på ”rätt” ställe. (Min syster som har två barn som alltså är min unges kusiner och räknas som sådana även av bonusdöttrarna är i sin tur frånskild och pusslar mellan öst- och västkusten med sin exman som visserligen bor i huvudstaden som vi, men har hela släkten på andra sidan landet.) Pappans familj å andra sidan är besatt av jul och traditioner. De har ett system för allt ifrån grötfrukost till vilka spel som ska spelas när och är inbitna sill- och dopp i grytan-fantaster. Med pappans familj menar jag då hans bonuspappas släkt; vi firar hos min sambos bonuspappas syster och hennes familj, tillsammans med varierande antal övriga syskon till diverse inblandade, far- och morföräldrar och oftast någon bonusperson i form av till exempel nyskild vän till familjen eller äldre tonårs-grannbarn som vägrat resa bort med sin familj.

Klart så? Skaldjursjul sisådär dan före julafton, firande med pappans (bonus)släkt på julafton och även juldagens morgon om bonusbarnen är hos mamma på julafton. Nja, nu är det ju även så att alla barnens pappa råkar vara skilsmässobarn själv. Med en syster med annan pappa på ena sidan och inte mindre än tre systrar med samma pappa men annan mamma på den andra. Av dessa tre systrar har bara en skaffat sig barn (än), dessutom med en man med stor, fet grekisk släkt, som föredrar att fira jul på juldagen, som dessförinnan var den givna dagen för vårt friande med pappans pappa. Naturligt hade varit att fira med hans släkt en dag senare, annandagen, men då råkar min farbror fylla år, så då blir det firande av det plus jul med min pappas släkt … Att juldagen blivit ”ledig” har dock ett plus med sig; numera kan vi vara med och fira traditionell tysk jul med pappans bonuspappas mamma; som på juldagen fyller minst två hela ankor med russin och äpplen, bakar dem i ugn och serverar med brysselkål och ljuvlig skysås.

Rörigt? Japp! Julen är en tid av pusslande och försök att göra alla nöjda. Min barndoms jular minns jag mest som flängande i bil mellan mormor, farmor, kusiner på olika håll och kanter – och då har jag ändå hela min släkt inom en radie av max tre–fyra mil. Förutom de år då mina föräldrar checkade ut från julen helt och hållet och drog med mig och min syster till någon helt annanstans, där tomten kunde komma ridande på elefant eller inte dyka upp alls.

När jag träffade pappan till min bioson och blev indragen i hans familjs minst sagt traditionstyngda jul tyckte jag att det var himla mysigt att fira med några som alltid gör på samma sätt. Det tycker jag fortfarande. Men är det något jag lärt mig av mina – trots att jag är uppväxt i supertypisk kärnfamilj med mamma, pappa och två barn – lite rotlösa jular, så är det att det ordnar sig. Julen är när allt kommer till kritan bara ännu en dag i våra liv, och det finaste med den är att den kommer igen. Blir det ingen bra jul i år så kommer det en ny om precis ett år igen.

Mitt tips är att se den repetitionen som en chans att göra om och göra rätt. Har du som min sambos familj ett idiotsäkert system för den perfekta julen – bra för dig. Om inte; våga experimentera tills du hittar den perfekta jullösningen för just dig. Stirra dig inte blind på siffran på dagen, utan fira när det passar bäst. I min ursprungsfamilj är hittepå-högtiden Skaldjursjul numera så populär att det luftades en inte så liten besvikelse när vi i år hotade med att fira jul med deltagarna på ”riktiga” julafton (eftersom sambons bonuspappas syster med familj ska resa bort i år) Skaldjursjulen har helt enkelt smugit sig fram som en mer omtyckt version av lite för kravfyllda julafton och är den högtid ingen vill vara utan.

Och vad gäller den specifika problematik som drabbar bonusfamiljer, med pusslande i överflöd: Gör det i god tid, så har alla större chans att vänja in sig på vad som kommer hända och eventuellt missnöje hinner luftas, ältas och smältas innan julen väl står för dörren. Då är chansen för god julstämning i alla fall lite, lite större.

God jul och gott nytt år önskar Klara och resten av Stymorsviolens styrelse

Styvmorsviolen behöver dig!

Vi är i akut behov av nya styrelseledamöter, framför allt en ordförande. Föreningen Styvmorsviolen har 802 medlemmar som hela tiden blir fler, men utan styrelse kan inte föreningen finnas kvar. Om föreningen läggs ned kommer hemsidan med forum och experter att försvinna. Vi behöver nya krafter! Vi har i nuläget en kassör och några engagerade styrelseledamöter, men behöver fler och en ordförande.

I mars hålls årsmöte och då kommer vi att behöva diskutera föreningen och hemsidans existens och fatta beslut om nedläggning eller fortsättning. I januari pensioneras vår fantastiska familjeterapeut Ingegerd Gavelin. Vi avvaktar med att värva någon ny expert tills vi vet om föreningen blir kvar.

Trots många medlemmar har vi haft svårt att hitta nya personer till föreningen styrelse. Den har krympt mer och mer. Vi få engagerade har har efter bästa förmåga gjort det som behövts för att hålla hemsidan, forumet och experterna igång. Någon energi för att som tidigare driva projekt, politik eller annat har inte funnits.

Brinner du för styvfamiljen? Tycker du att föreningen behövs? Som styrelsemedlem har du alla möjligheter att driva frågor och åsikter från en stark plattform. Din glöd behövs!

Hur arbetet i styrelsen bedrivs bestämmer vi tillsammans. Det finns inga måsten, utan det viktiga är att du vill hålla föreningen levande.

Styvmorsviolens vision sedan grundandet 1999 har varit att kämpa för styvfamiljens plats i samhället. Vi hoppas att det bland er medlemmar finns eldsjälar som vill driva den visionen vidare. Om du kan tänka dig att gå med i styrelsen eller vill veta mer om styrelsearbetet, maila till styrelsen@styvmorsviolen.se

Vi som sitter i styrelsen idag vill gärna se föreningen leva vidare och är självklart beredda att hjälpa nya frivilliga att komma in i styrelsearbetet.

Till våren håller vi årsmöte om föreningens framtid som alla medlemmar är varmt välkomna att vara med på. Mötet kommer att hållas på ett nätforum och annonseras i god tid på vår hemsida och Facebook.

Skriv till oss direkt styrelsen@styvmorsviolen.se eller använd kontaktsidan:

kontaktformuläret

http://styvmorsviolen.se/omoss/kontakt/

Med vänlig hälsning

En styrelse som ser fram emot nya krafter.

En fin advent önskas alla 800 (!) violer

Hej på er!

I vår expertfunktion finns nu igen några nya svar. Vi har också lagt upp en bra video om vårdnadstvister med Jenny Klefbom i tv4.

Bästa hälsningar
Styrelsen

5 FRÅGOR TILL..

Namn: Anna Wigren Ålder: 39 Yrke: Jag arbeter som Utbildare/Coach på ett företag som heter Miroi I-Learning. Familj: Jag är gift med Lasse sedan 2 år och vi har 5 barn. Jag är mamma till Emma 15, Erik 12 och Jenny 9. Lasse är pappa till Elin 14 och Saga 12. Vilka fördelar finns det med att […]

Läs mer
Kategori: fem frågor till | Komentera

Namn: Sanna Hagman Ålder: 40 år Yrke: Informatör/kommunikatör, en av författarna till Familjen Hoppsan – tips och råd till styvfamiljen Bor: Stockholm Familj: Man, en dotter som är 3 år, en son som är 1 år och två bonusbarn på 12 och 14 år Vilka fördelar finns det med att leva i en styvfamilj? Jag tror att vi som lever […]

Läs mer
Kategori: fem frågor till | Kommentering avstängd

Namn: Eva Ålder: 51 Yrke: fd. Ordförande i föreningen Styvmorsviolen Bor: Villa i Järfälla Familj: Make, en son 24, en dotter 21, en styvdotter 21, en styvson 19 och ett barnbarn. Vilka fördelar finns det med att leva i en styvfamilj? Jag tror att vi alla i familjen lärt oss något om hur olika människor fungerar. Vi har blivit mer […]

Läs mer
Kategori: fem frågor till | Kommentering avstängd

Namn: Johan Wahlström Ålder: I sin bästa ålder Yrke: Egenföretagare i brandsäkerhetsbranschen Familj: Sambo, tre egna killar samt tre styvsöner. Vilka fördelar finns det med att leva i en styvfamilj? Jag och Victoria har 3 pojkar var. Pojkarna har blivit som bröder och de umgås med varandra. Det blir mycket liv i huset ena veckan medan vi kan umgås bara […]

Läs mer
Kategori: fem frågor till | Kommentering avstängd

Namn: Freja Levin Ålder: 24 Bor: lägenhet på södermalm Familj: Sambo, Dotter på 2,5 år, Son på 4 mån och Bonusdotter på 5,5 år. Blogg: stocktownstories.blogg.se Vilka fördelar finns det med att leva i en styvfamilj? Jag hoppas att min bonusdotter ser det som att hon får ”the best of two worlds”. Att det är på ett sätt hemma hos […]

Läs mer
Kategori: fem frågor till | Kommentering avstängd

ARKIV (gamla sidan)