glömt användarnamn/lösenord?
Att leva i styvfamilj

Inför årsmötet ur stadgarna

det är två punkter som kommer att avhandlas

föreningens nedläggning

hemsidans framtid – om man anser att denna till delar ska bevaras bör man delta på årsmötet och rösta om frågan. Alternativt ge sin fullmakt att rösta i frågan till någon som deltar.

Nedan är årsmötets dagordning som regleras av stadgarna. Samt vad som gäller vid nedläggning.

§ 7 Årsmöte

  • Ordinarie årsmöte är föreningens högsta beslutande organ.
  • Årsmötet ska hållas varje år före mars månads utgång.
  • Rösträtt på årsmötet har den som är medlem enligt föreningens stadgar.
  • Kallelse till årsmötet ska sändas ut till medlemmarna senast tre veckor före

   årsmötet. Dagordning, valberedningens förslag till styrelseposterna och eventuella andra handlingar till årsmötet ska finnas tillgängliga på föreningens webbplats senast två veckor före årsmöteT

  • Årsmötets dagordning ska innehålla:
  • 1. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, två justeringsmän)

2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
3. Verksamhetsrapport och verksamhetsplan
4. Redovisning av ekonomi genom balansrapport och resultatrapport 5. Revisionsberättelse
6. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Motioner enligt § 9
9. Val av styrelse
10. Val av revisor (vanligtvis vartannat år)
11. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen
12. Övriga frågor anmälda i förväg:

arkivering: kostnad och procedur. Gäller även digital arkivering, vilket årsmötet måste ta ställning till.

nedläggning av föreningen: vilken förening ska få det bidrag som stadgarna stipulerar?

hemsidans framtid. Förlag: janneck Larsson kan ha hand om sidan.Då utan logga och föreningens namn, med alla tjänster som inloggade medlem haft tillgång till borttaget (forum och fråga experter)

Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågan med mötesordförandes utslagsröst.

§ 9 Motioner till årsmötet

Medlem har rätt att inkomma med motioner till årsmötet. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet för att hinna beredas.

§ 12 Föreningens upplösning

Föreningen kan upplösas genom beslut på två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie. Vid föreningens upplösning ska erhållna, ej förbrukade bidrag återbetalas till bidragsgivaren. Eventuella kvarvarande tillgångar skänkes till förening/organisation som bedriver verksamhet som överensstämmer med organisationens ändamål efter beslut på årsmöte där föreningen upplöses.

Nedläggning av föreningen

Den 11/2 fattades beslut om nedläggning av föreningen styvmorsviolen.

Nästa beslut om nedläggning tas på årsmötet i mars. Styrelsen har påbörjat processen med nedläggning. Information kommer att läggas upp på hemsidan inför detta möte.

Kallelse till extrastämma med anledning av nedläggning av föreningen Styvmorsviolen

Den 11/2 kl 20.00 bjuds föreningens medlemmar in till en extrastämma med anledning av nedläggning av föreningen Styvmorsviolen. Nedläggning kommer då att diskuteras och ett beslut fattas , ordinarie styrelse håller i mötet.

Medlemmar som önskar inkomma med motioner eller synpunkter gör detta två veckor innan mötet, då också dagordningen publiceras på hemsidan.Mötet sker på nätet på följande länk: http://styvmorsviolen.se/smvchat

Före mars månads utgång hålls därefter föreningens årsmöte och då kan det slutgiltiga beslutet om nedläggning fattasEn länk till extrastämman kommer att annonseras ytterligare en gång på hemsidan senast två veckor innan mötet

Styrelsen

 

EN förfrågan till deltagande i en studie, åldrande styvfamiljer

Till en studie om relationen mellan vuxna barn och äldre föräldrar, söker vi dig som antingen:

-         Någon gång levt i en familj med både biologiska och icke-biologiska föräldrar (”styv/plastföräldrar”, ej adoptiv eller fosterföräldrar), där båda lever (men inte längre behöver vara ett par)

-         Har åtminstone en förälder som idag är 70 år eller äldre

-         Bor högst 30 mil från Stockholm

eller:

-         Idag är 70 år eller äldre

-         Har levt i en familj där du har haft en föräldraroll till både biologiska och icke-biologiska barn (”styv/bonusbarn”, ej adoptiv eller fosterbarn)

-         Bor högst 30 mil från Stockholm

Det finns mycket litet forskning om relationen mellan vuxna barn och äldre föräldrar i familjer där det finns både biologiska och icke-biologiska relationer, trots att ombildade familjer varit vanliga i flera decennier. Syftet med studien är att belysa dessa relationer.

Under intervjun kommer vi att be dig att fritt berätta om din relation till dina föräldrar/barn, din tidigare familjehistoria och din syn på framtiden. Intervjuerna beräknas ta 1-2 timmar. Vi kommer gärna hem till dig för att göra intervjun men vi kan också komma överens om någon annan plats som passar dig.

Om du vill delta i en intervju, hör av dig per e-post eller per telefon (vardagar kl. 9–16). Du förblir anonym.

Peter Öberg (Telefon: 026-648288; e-post: peter.oberg@hig.se)

Torbjörn Bildtgård (Telefon: 08-164547; e-post: torbjorn.bildtgard@socarb.su.se)

Marianne Winqvist (Telefon: 018-182127, e-post: marianne.winqvist@regionuppsala.se).

Besök gärna projektets hemsida: www.hig.se/äldresfamiljerelationer

Styvmorsviolen behöver dig!

Vi är i akut behov av nya styrelseledamöter, framför allt en ordförande. Föreningen Styvmorsviolen har 802 medlemmar som hela tiden blir fler, men utan styrelse kan inte föreningen finnas kvar. Om föreningen läggs ned kommer hemsidan med forum och experter att försvinna. Vi behöver nya krafter! Vi har i nuläget en kassör och några engagerade styrelseledamöter, men behöver fler och en ordförande.

I mars hålls årsmöte och då kommer vi att behöva diskutera föreningen och hemsidans existens och fatta beslut om nedläggning eller fortsättning. I januari pensioneras vår fantastiska familjeterapeut Ingegerd Gavelin. Vi avvaktar med att värva någon ny expert tills vi vet om föreningen blir kvar.

Trots många medlemmar har vi haft svårt att hitta nya personer till föreningen styrelse. Den har krympt mer och mer. Vi få engagerade har har efter bästa förmåga gjort det som behövts för att hålla hemsidan, forumet och experterna igång. Någon energi för att som tidigare driva projekt, politik eller annat har inte funnits.

Brinner du för styvfamiljen? Tycker du att föreningen behövs? Som styrelsemedlem har du alla möjligheter att driva frågor och åsikter från en stark plattform. Din glöd behövs!

Hur arbetet i styrelsen bedrivs bestämmer vi tillsammans. Det finns inga måsten, utan det viktiga är att du vill hålla föreningen levande.

Styvmorsviolens vision sedan grundandet 1999 har varit att kämpa för styvfamiljens plats i samhället. Vi hoppas att det bland er medlemmar finns eldsjälar som vill driva den visionen vidare. Om du kan tänka dig att gå med i styrelsen eller vill veta mer om styrelsearbetet, maila till styrelsen@styvmorsviolen.se

Vi som sitter i styrelsen idag vill gärna se föreningen leva vidare och är självklart beredda att hjälpa nya frivilliga att komma in i styrelsearbetet.

Till våren håller vi årsmöte om föreningens framtid som alla medlemmar är varmt välkomna att vara med på. Mötet kommer att hållas på ett nätforum och annonseras i god tid på vår hemsida och Facebook.

Skriv till oss direkt styrelsen@styvmorsviolen.se eller använd kontaktsidan:

kontaktformuläret

http://styvmorsviolen.se/omoss/kontakt/

Med vänlig hälsning

En styrelse som ser fram emot nya krafter.

Vårkänslor och violer

Hej alla!

Hoppas ni medlemmar har det bra, att vårkänslorna spirar och att livet är gott för er och era familjer. Föreningen hade årsmöte den 26:e, protokoll kommer när det är justerat. Vi har lyckats skrapa ihop en styrelse, men det finns möjlighet till att sitta som suppleant eller ledamot genom fyllnadsval, om någon är villig att engagera sig. Vi kommer i kväll att ha vårt konstituerande möte.

Sedan sist jag räknade oss, har vi blivit 30 nya medlemmar. Vi är alltså 629 stycken. Kom ihåg att vårt forum är ett bra ställe att diskutera och utbyta erfarenheter i, där bara inloggade medlemmar kan komma in. Detsamma gäller vår funktion ”fråga experterna”, där vi har Ingegerd Gavelin som är familjeterapeut och Stance juristbyrå som resurser.

Allt gott

Styrelsen genom Anette.

logga

Årsmöte Stryvmorsviolen 2015

Hej!

Den 26 mars är det årsmöte. Alla handlingar och info finns på denna länk http://styvmorsviolen.se/omoss/foreningsarbete/

Vi vill också passa på att sända ut en förfrågan om intresse att sitta med i styrelsen. Som det är just nu, får inte föreningen ihop en styrelse nästa år. Eftersom vi har hela 600 medlemmar så hoppas vi att det kan finnas någon därute, med intresse för styvfamiljsfrågor och som vill att föreningens arbeta ska kunna fortgå.

Varmt välkomna

/Anette

Rivstart på det nya året!

Hej alla Violer

Vi har perioden november-januari fått 56 nya medlemmar och är nu 599 stycken!! Nästan så att det blir spännande att se vem som blir nummer 600.

Kom ihåg vår fina tjänst ”fråga experterna”, den når du bara som inloggad medlem. Likaså vårt forum där man kan samtala med andra och dela erfarenheter och lärdomar.

Däremot är styvfamiljsguiden helt öppen för alla som kan ha glädje av den. Annat som är på gång är Styvfamiljspodden som drivs av vår förra ordförande Annica Andrén och där det pratas om stora och små frågor. Det senaste hade den provokativa titeln ”mina barn och andras ungar” och kan höras här.

I övrigt har vi ikväll sytrelsemöte, detta verksamhetsår lider mot sitt slut och det är som vanligt stor efterfrågan på nya, friska viljor som vill ta vid och bidra till att hålla föreningen levande. Så är du intresserad, tveka inte att höra av dig. 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen genom Anette B

Frågor efterlyses till Julspecial med Jenny Klefbom

Snart nalkas julen med gemenskap och förväntningar som kan få vilket hustak som helst att lyfta. Eller ensamhet och brist på engagemang som kan få vilket hustak som helst att rasa in. Föreningen Styrvmorsviolen kommer inför detta att ställa en rad frågor till Jenny Klefbom, barnpsykolog. Har du någon sådan fråga att ställa så kontakta oss. Frågorna ska vara korta och handla om styvfamiljsfirande. Ditt namn kommer inte att publiceras och din fråga används snarast som en inventering av vilka frågor om julfirandet som kan vara bra att ställa i sammanhanget. Det kan handla om allt från hur man köper och byter julklappar, till hur man får julefrid i stort. Målet är att bidra till att grunda för en riktigt skön och fröjdefull jul för alla styvfamiljslevande.

jul

Välkomna våra nya violer

I september blev vi till sist 21 nya violer och i oktober 24. Vi är nu hela 541 styckna.

Nu har hösten lagt sitt täcke över hela landet och i norr har det också blivit vinter och lite ljust och vitt till sist. Vi vet alla vad som står för dörren,  julpynt syns i var vrå ute i handeln och säkert är det många av er som funderar över och planerar julfirandet. Särskilt när det är nya traditioner som ska sätta sig tillrätta eller skapas. Det finns några artiklar på ämnet här i vår Styrfamiljsguide. Ett ämne vi hoppas kunna komplettera vad det lider.

Så länge, titta gärna in i vår Styvfamiljsguide, eller diskutera i vårt slutna forum. Eller fråga våra experter, på ämnet julfirande. Säkert är det flera som har glädje av svaren.

Bästa hälsningar, Styrelsen genom Anette Bagger

jul4

5 FRÅGOR TILL..

Namn: Kristina Halling Ålder: 44 Yrke: Projektledare Bor: Bromma Familj: Sambo som har två söner, 15 samt 17 år gamla. Två egna söner 12 och 15 år gamla. Alla fyra killarna bor hemma på heltid. Har också en utflyttad dotter på 21 år. Vilka fördelar finns det med att leva i en styvfamilj? Det är roligt att vara en stor […]

Läs mer
Kategori: fem frågor till | Kommentering avstängd

Namn: Anders Ålder: 52 Bor: villa i Ljungby Familj: Sambo, dotter 27, son 24, son 16 och 2 bonusdöttrar 25 och 20 samt 1 barnbarn Vilka fördelar finns det med att leva i en styvfamilj? Barn som växer upp i en familj där man inte har något annat gemensamt än saker man kan ta på har det ju inte […]

Läs mer
Kategori: fem frågor till | Kommentering avstängd

Namn: Lina Agnemar Ålder: 34 Bor: Örebro Familj: Sambo och två barn 3,5 och 5 år. Uppväxt i ena familjen med mamma, styvpappa och två styvbröder samt pappa i den andra familjen. Vilka fördelar finns det med att leva i en styvfamilj? Att man får nya familjemedlemmar. Min mamma och pappa flyttade isär när jag var två år och […]

Läs mer
Kategori: fem frågor till | Kommentering avstängd

Namn: Freja Levin Ålder: 24 Bor: lägenhet på södermalm Familj: Sambo, Dotter på 2,5 år, Son på 4 mån och Bonusdotter på 5,5 år. Blogg: stocktownstories.blogg.se Vilka fördelar finns det med att leva i en styvfamilj? Jag hoppas att min bonusdotter ser det som att hon får ”the best of two worlds”. Att det är på ett sätt hemma hos […]

Läs mer
Kategori: fem frågor till | Kommentering avstängd

Namn: Anna Wigren Ålder: 39 Yrke: Jag arbeter som Utbildare/Coach på ett företag som heter Miroi I-Learning. Familj: Jag är gift med Lasse sedan 2 år och vi har 5 barn. Jag är mamma till Emma 15, Erik 12 och Jenny 9. Lasse är pappa till Elin 14 och Saga 12. Vilka fördelar finns det med att […]

Läs mer
Kategori: fem frågor till | Komentera

ARKIV (gamla sidan)