Tag Archives: Vårdnadstvist

Ur SvD: Vårdnadstvisterna fördubblas

By Anette Bagger |

”År 2006 ändrades reglerna kring hur vårdnaden av barn ska delas så att det blev lättare för en förälder att få ensam vårdnad. Regeländringen innebär bland annat att bara om föräldrarna kan samarbeta ska de ha gemensam vårdnad, och kritiker menar att det uppmuntrar föräldrar att inte komma överens”. läs mer här

Posted in Styvfamiljsguiden, Vårdnad och Umgänge | Also tagged Kommentering avstängd

Om Vårdnadstvist

By Anette Bagger |

”När föräldrarna inte kan samarbeta angående barnen brukar det sluta med att någon ansöker om enskild vårdnad hos tingsrätten. Tingsrätten uppmanar då föräldrarna till samarbetssamtal tillsammans med en utbildad medlare. Om samarbetssamtalen misslyckas blir det vårdutredning och sedan ett beslut från tingsrätten.Den rättsliga processen kring vårdnaden om barn kallas för vårdnadstvist”. Källa: Vårdnadsvist.com  

Posted in Styvfamiljsguiden, Vårdnad och Umgänge | Kommentering avstängd

Barnledig gynnas vid vårdnadstvist

By admin |

Hur mycket föräldraledighet mamma och pappa tar kan påverka vem som vinner i en vårdnadstvist. – I en tvist om en ettåring är det en nackdel att inte ha tagit ut föräldraledighet, säger Johanna Schiratzki, professor i juridik. Det vanligaste är att tvistande föräldrar får gemensam vårdnad för att barnet ska få tillgång till båda sina […]

Posted in Artiklar, Styvfamiljsguiden, Vårdnad och Umgänge | Kommentering avstängd

Domstolar missar barnets bästa

By admin |

Källa: DN Det finns allvarliga brister i domstolarnas sätt att besluta i vårdnadstvister. Rättsapparaten fungerar dåligt när det gäller att finna den lösning som är bäst för det enskilda barnet. Det hävdar forskaren Annika Rejmer. Läs hela artikeln  

Posted in Artiklar, Relationer i familjen, Styvfamiljsguiden, Vårdnad och Umgänge | Also tagged , Kommentering avstängd