glömt användarnamn/lösenord?
Att leva i styvfamilj
Startsidan » Artiklar » Inför årsmötet ur stadgarna

Inför årsmötet ur stadgarna

Kategori: Artiklar, Medlemsbrev Komentera

det är två punkter som kommer att avhandlas

föreningens nedläggning

hemsidans framtid – om man anser att denna till delar ska bevaras bör man delta på årsmötet och rösta om frågan. Alternativt ge sin fullmakt att rösta i frågan till någon som deltar.

Nedan är årsmötets dagordning som regleras av stadgarna. Samt vad som gäller vid nedläggning.

§ 7 Årsmöte

  • Ordinarie årsmöte är föreningens högsta beslutande organ.
  • Årsmötet ska hållas varje år före mars månads utgång.
  • Rösträtt på årsmötet har den som är medlem enligt föreningens stadgar.
  • Kallelse till årsmötet ska sändas ut till medlemmarna senast tre veckor före

   årsmötet. Dagordning, valberedningens förslag till styrelseposterna och eventuella andra handlingar till årsmötet ska finnas tillgängliga på föreningens webbplats senast två veckor före årsmöteT

  • Årsmötets dagordning ska innehålla:
  • 1. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, två justeringsmän)

2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
3. Verksamhetsrapport och verksamhetsplan
4. Redovisning av ekonomi genom balansrapport och resultatrapport 5. Revisionsberättelse
6. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Motioner enligt § 9
9. Val av styrelse
10. Val av revisor (vanligtvis vartannat år)
11. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen
12. Övriga frågor anmälda i förväg:

arkivering: kostnad och procedur. Gäller även digital arkivering, vilket årsmötet måste ta ställning till.

nedläggning av föreningen: vilken förening ska få det bidrag som stadgarna stipulerar?

hemsidans framtid. Förlag: janneck Larsson kan ha hand om sidan.Då utan logga och föreningens namn, med alla tjänster som inloggade medlem haft tillgång till borttaget (forum och fråga experter)

Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågan med mötesordförandes utslagsröst.

§ 9 Motioner till årsmötet

Medlem har rätt att inkomma med motioner till årsmötet. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet för att hinna beredas.

§ 12 Föreningens upplösning

Föreningen kan upplösas genom beslut på två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie. Vid föreningens upplösning ska erhållna, ej förbrukade bidrag återbetalas till bidragsgivaren. Eventuella kvarvarande tillgångar skänkes till förening/organisation som bedriver verksamhet som överensstämmer med organisationens ändamål efter beslut på årsmöte där föreningen upplöses.

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera.


Fler artiklar från samma kategori

Länk till årsmötet

http://styvmorsviolen.se/smvchat/

Inför årsmötet ur stadgarna

det är två punkter som kommer att avhandlas föreningens nedläggning hemsidans framtid – om man anser att denna till delar ska bevaras bör man delta på årsmötet och rösta om frågan. Alternativt ge sin fullmakt att rösta i frågan till någon som deltar. Nedan är årsmötets dagordning som regleras av stadgarna. Samt vad som gäller […]

Årsmöte och nedläggning

Klockan 20.00  den 24/3-2016 hålls årsmötet i vår årsmöteschatt! http://styvmorsviolen.se/smvchat/ Den hittar ni genom att logga in som vanligt uppe till höger, gå till Forum och in under Styrelsearbete. http://styvmorsviolen.se/forum/styrelsearbete Då kommer föreningen att läggas ner (eftersom vi inte har en styrelse) Alla handlingar kommer att finnas på denna länk tre veckor innan mötet http://styvmorsviolen.se/omoss/foreningsarbete/ Välkomna!

Nedläggning av föreningen

Den 11/2 fattades beslut om nedläggning av föreningen styvmorsviolen. Nästa beslut om nedläggning tas på årsmötet i mars. Styrelsen har påbörjat processen med nedläggning. Information kommer att läggas upp på hemsidan inför detta möte.

Kallelse till extrastämma med anledning av nedläggning av föreningen Styvmorsviolen

Den 11/2 kl 20.00 bjuds föreningens medlemmar in till en extrastämma med anledning av nedläggning av föreningen Styvmorsviolen. Nedläggning kommer då att diskuteras och ett beslut fattas , ordinarie styrelse håller i mötet. Medlemmar som önskar inkomma med motioner eller synpunkter gör detta två veckor innan mötet, då också dagordningen publiceras på hemsidan.Mötet sker på […]

En harmonisk skiljsmässa

Ett intressant och lärorikt radioinslag om hur man kan skiljas på ett gott sätt. Klicka för att lyssna på SR programmet Kropp och Själ.      

Så överlever du julen som nyskild förälder

Jenny Klefbom i TV4 om detta

Pusseljul

Att fira jul eller andra högtider innebär för de flesta en viss anspänning. Kul med jul, visst, men också stress. Över saker som ska hinnas med. Över stämning som uteblir. Över annat som inte blir som det var tänkt. Julen kommer med förväntningar och med förväntningar kommer alltid en risk att bli besviken. Till styvfamiljens […]

Styvmorsviolen behöver dig!

Vi är i akut behov av nya styrelseledamöter, framför allt en ordförande. Föreningen Styvmorsviolen har 802 medlemmar som hela tiden blir fler, men utan styrelse kan inte föreningen finnas kvar. Om föreningen läggs ned kommer hemsidan med forum och experter att försvinna. Vi behöver nya krafter! Vi har i nuläget en kassör och några engagerade […]

En fin advent önskas alla 800 (!) violer

Hej på er! I vår expertfunktion finns nu igen några nya svar. Vi har också lagt upp en bra video om vårdnadstvister med Jenny Klefbom i tv4. Bästa hälsningar Styrelsen